Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt

Zoekveld

Wie zijn wij ?

Stichting KAS-Vital bestaat uit een groep mensen in de stad Groningen die zich inzet voor personen en/of gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze inzet gebeurt vanuit christelijke visie en waarden

De belangrijkste waarde die wij hierbij hanteren is onvoorwaardelijke NAASTENLIEFDE; dit in navolging van Jezus Christus die vanuit Liefde, dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk bracht. 

Het team van KAS-Vital bestaat uit enthousiaste en betrokken vrijwilligers (ervaringsdeskundigen en professionals) die vanuit hun eigen (levens)ervaringen zich willen inzetten voor gezinnen/mensen die ondersteuning nodig hebben.

Bij KAS-Vital werken we met platte- en korte lijnen, wat inhoud dat we als team met elkaar werken op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaar, gebruikmakende van elkaars expertise om onze hulpvragers zo goed mogelijk te kunnen helpen. Onze vrijwilligers zijn allen hiervoor getraind en/of hebben ruime (werk)ervaring in het ondersteunen van mensen/gezinnen.

Onze vrijwilligers en trainers worden ondersteund door een relatie- en gezinstherapeut/psycholoog. Er wordt tevens gewerkt met vaste contactpersonen die werkzaam zijn bij verschillende relevante instanties die kunnen zorgen voor een warme overdracht; dit is belangrijk om de kwaliteit van de dienstverlening en zorgvuldigheid te kunnen waarborgen.