Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt

Zoekveld

Het ontstaan

“Ruim 20 jaar heb ik in de reguliere hulpverlening gewerkt met mensen, voornamelijk met kwetsbare gezinnen en kinderen en ik heb gezien dat er veel onnodige conflicten en disfunctioneren in relaties/gezinnen bestaan. Ze zijn ontstaan door miscommunicatie, andere belevingskader, irreële verwachtingen, gebrek aan (zelf)vertrouwen en -waardering, te weinig achtergrondkennis van wederzijdse partijen (culturele verschillen), enz. Hierdoor groeit er een kloof in relaties die maar moeilijk weer overbrugd wordt. Men gaat uit elkaar of leeft verder met elkaar als tegenstander en raakt hierdoor vaak in een isolement. Mede hierdoor raakt men ook in disbalans op andere gebieden.
Door liefdevol te leren zijn voor jezelf en je naasten verandert je zienswijze, zelfreflectie en de aanpak van conflicten. Hierdoor kun je grote vooruitgang boeken die leidt naar gelukkige relaties en gezond functionerende mensen/gezinnen. Door in balans te komen op het relationele vlak, ontstaat er ruimte en kracht om andere gebieden (lichamelijk, emotioneel, financieel en geestelijk vlak, opvoeding) aan te pakken. Het gaat om een herstelproces waarbij ondersteuning door anderen van essentieel belang is. Deze visie heeft mij veel goeds gebracht en heeft mij gestimuleerd om het met zoveel mogelijk mensen en gezinnen die hiervoor openstaan, te delen. En zodoende heb ik KAS-Vital, een beweging van liefde en naar elkaar omzien op gang gebracht.”
Clara Tjin-A-Kwie