Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt

Zoekveld

Aanpak

KAS-Vital werkt vanuit Liefde; wat zich uit in gelijkwaardigheid, persoonlijke betrokkenheid, vertrouwensband en belangeloze inzet

KAS-Vital werkt op basis van vraaggerichte ondersteuning wat inhoudt dat we in samenwerking met de ouder(s)/personen in kaart brengen wat de noden zijn van het gezin/persoon en zodoende de ondersteuning zo goed mogelijk laten aansluiten op de hulpvraag.

KAS-Vital werkt mensgericht en niet probleemgericht; m.a.w. de persoon staat centraal, niet het probleem. Een belangrijke uitgangspunt hierbij is de persoonlijke en gelijkwaardige benadering in de omgang.
 
KAS-Vital wil laagdrempelig / toegankelijk werken, wat inhoudt dat we mogelijke drempels op organisatorisch-, cultureel-, sociaal-, emotioneel-, psychologisch- of financieel vlak (h)erkennen en deze zo nodig proberen weg te werken.

KAS-Vital werkt aan de hand van een integrale aanpak; al te vaak hebben mensen/gezinnen noden op meerdere levensgebieden. Hierdoor moeten we bij de ondersteuning aandacht hebben voor noden en behoeften op alle levensgebieden. Indien nodig schakelen we in overleg ook andere organisaties in of regelen we een verwijzing of warme overdracht.

KAS-Vital werkt preventief; onder het motto van “voorkomen is beter dan genezen” willen we gezinnen en personen informeren en adviseren omtrent diverse thema’s die hen aangaan.

KAS-Vital werkt d.m.v. thema’s zoals Opvoeding, Communicatie, Conflicthantering, Weerbaarheid, Seksualiteit, Gezonde leefstijl, Gezond afvallen/Gezond gewicht, Zelfreflectie (Wie ben ik, wat weet ik en wat kan ik?), Financiën op orde en Geestelijke volwassenheid c.q. Geestelijke vrijheid.

KAS-Vital biedt, met dank aan onze donateurs, haar diensten en activiteiten kosteloos aan.