Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt

Zoekveld

Welkom

KAS-Vital is opgericht met als doel gezinnen en/of personen, die niet (meer) bereikt worden door reguliere hulpverlening, vanuit Liefde te ondersteunen.Deze ondersteuning leidt tot lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal welzijn van de doelgroep.

KAS-Vital wil ondersteuning bieden door middel van themabijeenkomsten, projecten, activiteiten, workshops, maar ook als klankbord (luisterend oor) én voor praktische hulp. Hulpvragers die andere hulp nodig hebben, verwijzen wij door naar samenwerkende instanties voor zover deze rechtstreeks of indirect ten goede komen aan de doelgroep.