Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt
Waar Liefde in actie komt

Zoekveld

Welkom

KAS-Vital is opgericht met als doel gezinnen en/of personen, die niet (meer) bereikt worden door reguliere hulpverlening, vanuit Liefde te ondersteunen. Deze ondersteuning leidt tot lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal welzijn van de doelgroep.

Het ontstaan

Ruim 20 jaar heb ik in de reguliere hulpverlening gewerkt met mensen, voornamelijk met kwetsbare gezinnen en kinderen en ik heb gezien dat er veel onnodige conflicten en disfunctioneren in relaties/gezinnen bestaan. Ze zijn ontstaan door miscommunicatie, andere belevingskader, irreële verwachtingen, gebrek aan (zelf)vertrouwen en -waardering, te weinig achtergrondkennis van wederzijdse partijen (culturele verschillen), enz. Hierdoor groeit er een kloof in relaties die maar moeilijk weer overbrugd wordt...

Steun ons

KAS-Vital wil onafhankelijk en kosteloos (kwetsbare) gezinnen en personen blijven ondersteunen; we willen dit financieren door middel van subsidies vanuit overheid/gemeenten en door het verkrijgen van fondsen, donaties en sponsoring vanuit het bedrijfsleven, kerken en particulieren.